Skip links

WIK Toelichting

Business-to-consumer (B2C)

Is uw debiteur consument, dan bent u voor het rekenen van incassokosten aan wettelijke regels gebonden. Deze staan in de Wet Incassokosten (WIK). Zo mag u niet zomaar incassokosten vorderen en gaat de hoogte van de te berekenen incassokosten volgens een staffel (zie hieronder).

WIK-brief

Wanneer uw debiteur uw factuur niet binnen de betalingstermijn betaald heeft, dan is hij ‘in verzuim’. Daar is sprake van wanneer u een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum hanteert en uw debiteur op dag 15 nog steeds niet heeft betaald. Volgens de WIK bent u verplicht om eerst een kosteloze aanmaning aan uw debiteur te versturen. In deze aanmaning mag u dus géén extra kosten berekenen en moet u de schuldenaar 14 dagen de tijd geven om alsnog te betalen. Bovendien moet u in deze brief vermelden dat u incassokosten in rekening gaat brengen als de betaling ook nu uitblijft.

Download een voorbeeld voor een  WIK-brief B2C NIET btw-plichtige schuldeiser. Wanneer u wél btw-plichtig bent, gebruikt u WIK-brief B2C btw-plichtige schuldeiser. De tekst van deze brieven is aangepast aan de richtlijn van het landelijk overleg kantonrechters d.d. 2 februari 2017.

Voor het berekenen van de juiste incassokosten kunt u gebruik maken van onze WIK-calculator.Staffel

Hoofdsom Kosten (% van hoofdsom)
2.500,- of minder 15 % (minimum van 40,-)
2.500,- t/m 5.000,- 10 %
5.000,- t/m 10.000,- 5 %
10.000,- t/m 200.000,- 1%
meer dan 200.000,- 0.5% (maximum van 6.775,-)

Zelf WIK-brief sturen ’teveel gedoe’? Wij kunnen het ook doen.

We gaan er van uit dat u zelf de WIK-brief verstuurt, maar In kas, zo! kan dat ook voor u doen. Want ook dat vinden wij ‘incasso zonder gedoe’. Voor die handeling (die u zelf dus ook kunt doen) berekenen wij € 10,00 excl. btw. In dat geval slaat u bij het uploaden van uw facturen de gevraagde WIK-gegevens gewoon over. Klik hier als u meer over onze tarieven wilt weten.

Business-to-business (B2B)

Doet u zaken met andere bedrijven, dan is er sprake van B2B. Voor de B2B-sector geldt de Wet Incassokosten (WIK) in principe niet. ‘In principe’ want u mag incassokosten in rekening brengen wanneer u die in algemene voorwaarden of contractbepalingen bent overeengekomen. In die voorwaarden of bepalingen moet dan wel staan dat u aanspraak maakt op vergoeding van buitengerechtelijke kosten wanneer uw factuur niet op tijd is betaald. U moet het bedrag aan incassokosten dat u in dat geval gaat berekenen wel benoemen (of het percentage van de hoofdsom, bijvoorbeeld 15%). Tip: neem altijd een minimumbedrag op!

Bent u niets met uw debiteur overeengekomen?

Dan adviseren wij u de vordering te behandelen als een zogenaamde B2C-vordering en dan ook de B2C-staffel te hanteren. De meeste rechters doen dat namelijk ook.