Skip links

Zelf aanmanen

Voordat u ons de opdracht geeft om uw factuur te incasseren, adviseren wij u om uw klant zelf een aanmaning te sturen.

Is uw klant een particulier (zonder eigen bedrijf), oftewel een consument, dan is het sturen van een aanmaning wettelijk verplicht. Ook aan de inhoud van die aanmaning worden eisen gesteld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Kosten. Deze aanmaning heet ook wel WIK-brief. Gebruik voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten die in de WIK-brief moeten worden vermeld onze incassokosten calculator.

Is uw klant géén particulier, maar een zakelijke klant, dan kunt u uw klant een aanmaning sturen waarbij u hem in gebreke stelt. Dat wil zeggen dat u uw klant schriftelijk informeert dat hij niet aan zijn verplichtingen voldoet. Daarbij geeft u een redelijke termijn om hier alsnog aan te voldoen.

WIK-brief als u BTW-plicht heeft WIK-brief als u geen BTW-plicht heeft
Aanmaning met ingebrekestelling