Skip links

Tarieven

Tarieven

Wat kost de behandeling door Incaszo?

Incaszo kan voor u het factuurbedrag incasseren, verhoogd met wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten. Voor het vorderen van de buitengerechtelijke kosten geldt als vereiste dat u de aanmaning (link) heeft verzonden en deze bij uw opdracht heeft ge-upload.

Bevindt deze aanmaning zich niet bij de stukken, dan zullen wij uitsluitend het openstaande factuurbedrag vorderen. U kunt er zelf voor kiezen of u uw klant wel of geen incassokosten en/of rente berekent.

De afrekening van het dossier gaat als volgt.

  1. Er is een betaling ontvangen.
    U ontvangt onze factuur. Wij brengen u 10% incassoprovisie in rekening over het geïnde bedrag, met een minimum van € 16,50 (exclusief BTW). Onze kosten verrekenen wij met het ontvangen bedrag en wij maken het restant aan u over.
  2. Er is geen betaling ontvangen.
    Voor het innen van buitenlandse facturen geldt een basistarief van € 55,00 exclusief BTW.

Soms kan er sprake zijn van bijkomende kosten. Voordat wij bijkomende kosten maken, zullen wij eerst om uw toestemming vragen. Denkt u daarbij aan:

  • informatie- of recherchekosten
  • kosten van een gerechtelijke procedure
  • kosten van beslagmaatregelen na een verkregen veroordeling (via een in te schakelen gerechtsdeurwaarder)

Bij het starten van een gerechtelijke procedure vragen wij niet alleen om uw toestemming maar ook om het betalen van een kostenvoorschot. Uiteraard proberen wij het kostenrisico dan zoveel mogelijk voor u in kaart te brengen.

Maak hier direct een account aan.