Skip links

Minnelijke incasso

Wat is het minnelijke incassotraject?

Het minnelijke incassotraject is de fase van het incassotraject waarbij de rechter nog niet in het spel is. Wanneer u een incassobureau inschakelt gaat het minnelijke incassotraject (ook wel buitengerechtelijk incassotraject genoemd) van start. De debiteur wordt verzocht om te betalen. Tijdens deze fase wordt het uitstaande bedrag meestal verhoogt met de wettelijke rente en incassokosten. Het minnelijke incassotraject heeft als doel om tegen zo laag mogelijke kosten en met zo weinig mogelijk papierwerk de openstaande schuld alsnog geïnd te krijgen.

Tijdens het minnelijke traject wordt getracht de debiteur de noodzaak van snelle betaling duidelijk te maken. De debiteur wordt op verschillende manieren aangemaand te betalen. Naast schriftelijke aanmaningen kan het incassobureau de debiteur ook telefonisch, per sms, e-mail of middels een huisbezoek benaderen. De gehanteerde methoden worden vaak door de schuldeiser en het incassobureau overlegd.

Vaak zorgt de betrokkenheid van een incassobureau voor een betaling binnen de minnelijke fase. U hoeft de gang naar de rechter dan niet te maken. Meestal zal uw debiteur het uitstaande bedrag ineens voldoen. Veel incassobureaus bieden debiteuren van klanten de mogelijkheid om de betaling via een betalingsregeling in termijnen af te lossen. Hierbij wordt dan vaak gekeken naar de financiële draagkracht van de debiteur.