Skip links

Juridische hulp

Wanneer uw klant bezwaar maakt tegen de juistheid van uw factuur, dan is een incasso-opdracht niet de juiste weg.

Wanneer uw klant bezwaar maakt tegen de juistheid van uw factuur, dan is een incasso-opdracht niet de juiste weg. Het oplossen van een bezwaar is niet altijd even makkelijk. Hoe staat u er juridisch voor? Heeft u het gelijk wel aan uw kant of kunt u met uw klant beter toewerken naar een schikking? Of wilt u uw geschil liever voorleggen aan de rechter?

Al uw vragen kunnen wij beantwoorden en wij kunnen u ook vertegenwoordigen, zowel in het minnelijk traject als in een eventuele gerechtelijke procedure.

Maak hier direct een account aan.

Wanneer u ons uw probleem voorlegt, geven wij u van te voren een inschatting van de te maken kosten en de werkzaamheden. Deze eerste inschatting is kosteloos.

Wilt u dat wij uw algemene voorwaarden en/of contracten toetsen? Dat kan natuurlijk. Hiervoor kunt u vooraf een prijsopgave van ons vragen. Juridisch getoetste en deugdelijke algemene voorwaarden en/of contracten kunnen onenigheid met uw klant voorkomen.