Skip links

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk betrokken

Incaszo is een maatschappelijk betrokken incassobureau. Binnen onze mogelijkheden bieden wij hulp, advies en begeleiding aan onze klanten, maar ook aan de medemens die in financiële moeilijkheden verkeert. Natuurlijk helpen wij zoeken naar een oplossing om toch de betaling te realiseren, maar als dit niet lukt of wanneer er geen oplossing mogelijk is, verwijzen wij door naar hulpverlenende instanties.

Sinds oktober 2017 zijn wij  gecertificeerd SVI-keurmerk houder. SVI staat voor: sociaal verantwoord incasseren. Meer informatie over het keurmerk is te lezen op https://keurmerk-svi.nl/

Het keurmerk toont aan dat wij ons bewust zijn van onze maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheden.

Incaszo is verbonden aan Matchpoint Amersfoort. Matchpoint is een onafhankelijke intermediair zonder winstoogmerk, die ons in staat stelt maatschappelijk betrokken te zijn. Met behulp van Matchpoint zijn er diverse contacten tot stand gebracht tussen de medewerkers van Incaszo en maatschappelijke organisaties en heeft Incaszo een helpende hand kunnen bieden. Vanaf 2020 worden deze contacten tot stand gebracht via de Stichting Betrokken Ondernemen, de opvolger van Matchpoint.