Skip links

No cure, no pay

Geen dossier- of administratiekosten

Aanmelden bij In kas, zo! is gratis. Voor de behandeling van uw openstaande factuur berekenen we géén dossier- of administratiekosten.

Wel ‘cure’? Pas dan provisie

Bij het vorderen van uw openstaande factuur brengen we – waar mogelijk – onze incassoprovisie bij uw debiteur in rekening. Betaalt uw debiteur de hele vordering en de provisie dan kost de In kas, zo!-dienst u niets. Bent u btw-plichtig, dan volgt wel een factuur met de btw die we over de incassoprovisie moeten rekenen. Die btw kunt u uiteraard zelf weer met de belastingdienst verrekenen. Het klinkt wat omslachtig maar dat zijn de regels van de wet.

Soms is er geen mogelijkheid om de incassokosten bij uw debiteur in rekening te brengen. Bijvoorbeeld omdat er nog eerst een WIK-brief moet worden verstuurd. Of de debiteur heeft gegronde redenen om de incassoprovisie niet te betalen, terwijl uw factuur wel door In kas, zo! is geïnd. In die gevallen brengen we de incassoprovisieaan u in rekening. Deze provisie wordt dan berekend over het geïncasseerde bedrag. Standaard berekenen we dan 10% incassoprovisie, met een minimumbedrag van € 10,00, exclusief btw.

We rekenen nooit méér provisie dan het bedrag dat door In Kas, Zo! is geïncasseerd.

Onze facturen worden belast met 21% BTW en de overige dienstverlening vindt plaats onder toepassing van de Algemene Voorwaarden van NDA Incasso

https://avetheme.com