Skip links

Incaszo traject

Incaszo traject

Wat zijn de meest voorkomende situaties in een incassodossier en wat mag u zich daarbij voorstellen?

Op een rij:

 1. Volledige betaling
  1. Uw klant kent geen financiële problemen en betaalt het openstaande bedrag in één keer.
  2. Uw klant kent financiële moeilijkheden en betaalt het openstaande bedrag in meerdere termijnen. Soms is dat een kortdurende betalingsregeling, maar afhankelijk van de situatie en de hoogte van uw vordering (hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten samen), kan het ook een langlopende betalingsregeling zijn. Uiteraard monitoren wij de de gemaakte afspraken stipt op nakoming. Daarbij begeleiden en adviseren wij uw klant.
 2. Gedeeltelijke betaling
  1. Uw klant kan vanwege financiële moeilijkheden niet alles betalen. Soms uit uw klant bezwaren tegen de juistheid van (een deel van) uw factuur. In die gevallen kan een schikking uitkomst bieden. Uiteraard bemiddelen wij en houden het belang van beide partijen in het oog. Er volgt een gedeeltelijke betaling tegen finale kwijting.
  2. Er wel een regeling tot stand, maar wordt deze niet of maar gedeeltelijk nagekomen. Vanwege het ontbreken van verhaalsmogelijkheden stopt het incassotraject en sluiten wij het dossier met een gedeeltelijke betaling.
  3. Een schuldsaneringstraject wordt gestart. Een gemiddeld saneringstraject duurt in Nederland 3 jaar.
   1. door een schuldhulpverlenende instantie (minnelijk). Een akkoord wordt aangeboden en alle schuldeisers gaan akkoord. Wij behartigen uw belangen in dit traject. Er volgt een gedeeltelijke betaling tegen finale kwijting.
   2. door een gerechtelijke uitspraak: WSNP. Een uitkering aan schuldeisers is altijd tegen finale kwijting. Schuldeisers hebben geen inspraak. De WSNP kan eindigen:
    1. tussentijds (zonder resultaat)
    2. met schone lei en een uitkering aan de schuldeisers
    3. met schone lei en geen uitkering aan de schuldeisers
    4. zonder schone lei
 1. Niet incasseerbaar
  Jammer genoeg gebeurt het soms dat wij geen succes boeken met onze incassoprocedure. Dit kan gebeuren, omdat er bijvoorbeeld sprake is van:

  1. gebrek aan verhaalsmogelijkheden
  2. faillissement
  3. uw klant (particulier) is spoorloos
  4. uw klant (bedrijf) is failliet of opgeheven en uitgeschreven in de registers van kvk
 2. Een vervolgtraject
  Wanneer er wel verhaalsmogelijkheden aanwezig lijken, maar er komt toch geen vrijwillige betaling tot stand, dan kunnen wij in overleg met u een gerechtelijk traject starten. Dit doen wij niet zonder uw toestemming. Ook wordt van u een kostenvoorschot gevraagd. Met een vonnis van de rechter kan een gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven worden om beslagmaatregelen te nemen. Dit zijn maatregelen, zodat uw klant wordt gedwongen tot betaling.
  Aan het einde van het incassotraject overleggen wij met u of u dit kostenrisico wilt nemen en bespreken met u alle “ins and outs”. Wij treden namens u in de gerechtelijke procedure op. Als het vonnis is uitgesproken dan zullen wij uw klant nog een laatste kans geven om vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Blijft ook dan betaling uit dan geven wij het vonnis over aan de gerechtsdeurwaarder. Uiteraard zien wij dan voor u toe op een correcte verwerking van die opdracht en voortgang in het dossier.